ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego – Boisko przy ZSA w Bolkowie inne ujęcie

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę nowoczesnego, ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie wraz z wykonaniem bieżni, odwodnienia i budową piłkochwytów oraz trybun. Składać się ono będzie z dwóch płyt boisk, z których pierwsza umożliwi uprawianie dwóch dyscyplin sportowych, w tym: piłkę ręczną i tenis ziemny. Nawierzchnia tego boiska wykonana zostanie z trawy syntetycznej o wysokości całkowitej 22 mm. Poszczególne pola do bezpośrednich gier będą miały wymiary zgodne ze wszelkimi wymaganiami obowiązującymi dla tych dyscyplin, tj. piłka ręczna 20x40m oraz tenis ziemny 23,77x10,97m. Na drugiej płycie o nawierzchni tartanowej zaprojektowano boisko do siatkówki o wymiarach 9x18m oraz koszykówki 24,1x15,1 m. Wokół pól do gier wydzielono pasy bezpieczeństwa dla zawodników, co znacznie podnosi komfort i bezpieczeństwo dla uczestników sportowych zmagań.
Drobną infrastrukturę sportową tworzyć będą rozmieszczone na płytach boisk urządzenia do poszczególnych dyscyplin w postaci: jednosłupowych stałych koszy do koszykówki, demontowanych bramek do piłki ręcznej oraz zestawu do siatkówki, a także zestawu do tenisa ziemnego. Ważnym uzupełnieniem boiska będzie stanowiła bieżnia o dł. 60 m z przedbiegiem o nawierzchni poliuretanowej.

Celem zabezpieczenia terenu przed wydostawaniem się piłek na zewnątrz planowane jest wykonanie 4-metrowych piłkochwytów wokół dużej płyty boiska.

Ważnym zadaniem w ramach tego przedsięwzięcia, które znacznie podniesie rangę budowanego obiektu oraz późniejsze jego szerokie wykorzystanie będzie wykonanie demontowanych trybun o konstrukcji stalowej z siedziskami PCV dla 140 widzów.
W celu wykorzystania nowotworzonego obiektu do celów sportowo-rekreacyjnych oraz integracyjnych przy organizacji najrozmaitszych szkolnych uroczystości i przedsięwzięć, planuje się instalację systemu oświetleniowego oraz nagłośnieniowego. Szczegółowo oświetlenie podstawowe boiska zaprojektowano dziesięcioma naświetlaczami projektowymi o mocy 1000W każdy, z kolei oświetlenie dozorowe boiska i trybun przy pomocy naświetlaczy o mocy 150W. Realizacja tej części zamierzeń sprawi, że wydłużona zostanie czasu codziennego korzystania z obiektu oraz sprawi, że boisko wielofunkcyjne z powodzeniem wykorzystywane będzie zarówno do sportów amatorskich, jak i profesjonalnych.

Termin realizacji: 2009-2010 r.

Partner Projektu: Powiat Jaworski

Całkowita wartość projektu: 5 943 592,79 zł

Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego: 3 881 191,23 zł

Priorytet 6: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura).

Działanie: 6.2 Turystyka aktywna

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

oraz z budżetu Powiatu Jaworskiego

 

 

 

POWRÓT
Lokalizacja panoram
Pomoc

Po ustawieniu kursora myszy na obrazie oglądanej panoramy i przyciśnięciu lewego klawisza myszy - możliwe jest sterowanie kierunkiem obrotu widoku. Do poprawnego działania niezbędna jest włączona obsługa apletów JAVA w przeglądarce.

znak zapytania aktywny punkt - umożliwia po kliknieciu przejście do kolejnej sceny spaceru. Po najechaniu na aktywny punkt pojawi się skrócona nazwa sceny, do której prowadzi.
przybliż zbliżenie - pozwala przybliżyć oglądaną scenę.
oddal oddalenie - pozwala oddalic oglądaną scenę.
hotspoty pokaż / ukryj hotspoty - włącza i wyłącza prezentowanie aktywnych punktów na panoramie.
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg