ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu

Partner wiodący: Miasto Turnov

Partner: Powiat Jaworski

Całkowita wartość projektu po stronie polskiej wynosi 1 064 356 zł., wkład UE wynosi 904 855 zł, natomiast wkład własny powiatu to 159 681 zł., co stanowi jedynie 15% wartości zadania.

 

Projekt ma charakter turystyczny i na przestrzeni 2009-2010 r. obejmował następujące działania: 

Wybudowana została 970-metrowej ścieżka edukacyjna na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Muchowie. Główna aleja została wybrukowana, natomiast boczne ścieżki zostały wysypane żwirem. Ponadto:

- przy alejach zamontowanych zostało 10 tablic edukacyjnych prezentujących bogactwo przyrodniczo-historyczne regionu;

- wybudowana została drewniana wiata, celem organizacji plenerowych wydarzeń i przedsięwzięć dla odwiedzających ten obszar grup turystów;

- zamontowano w parku 20 lamp z energooszczędnym oświetleniem;

- powstał plac zabaw jako miejsce odpoczynku i rekreacji dla turystów i ich dzieci,

- zamontowane zostały ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery wzdłuż ścieżki,

 

Ponadto w ramach projektu wykonana została strona internetowa prezentująca projekt (www.ziemiajaworska.pl).

Systematycznie odbywały się spotkania transgranicznej grupy projektowej odpowiedzialnej za prawidłowe wdrożenie projektu.

Przeprowadzone zostały wzajemne wyjazdy zorganizowanych grup złożonych z osób zaangażowanych w rozwój turystyki.

Wydano specjalną gazetę turystyczną.

Wykonano prezentację zdjęciową regionu w formie sześciu tematycznych roll'upów.


Główne działania przewidziane do realizacji w II półroczu 2010 r.:

  • wyjazd polskiej młodzieży do Czeskiego Raju, celem wymiany doświadczeń i podpatrzenia dobrych przykładów w zakresie rozwoju turystyki (uczniowie szkół hotelarskich),
  • wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych (mapy, broszury, ulotki, torby reklamowe),
  • wykonanie przydrożnej prezentacji w formie bilborad'a, zachęcającego do odwiedzenia atrakcji turystycznych Powiatu Jaworskiego,
  • konferencja turystyczna podsumowująca projekt.

 

 

Całkowita wartość projektu po stronie polskiej wynosi 1 064 356 zł., wkład UE wynosi 904 855 zł, natomiast wkład własny powiatu to 159 681 zł., co stanowi jedynie 15% wartości zadania.

 

Więcej informacji na www.ziemiajaworska.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013  (nr Cz.3.22/2.2.00/08.00630).

Numer i nazwa osi priorytetowej: 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki.

Numer i nazwa dziedziny wsparcia: 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki.

 

 

POWRÓT
Lokalizacja panoram
Pomoc

Po ustawieniu kursora myszy na obrazie oglądanej panoramy i przyciśnięciu lewego klawisza myszy - możliwe jest sterowanie kierunkiem obrotu widoku. Do poprawnego działania niezbędna jest włączona obsługa apletów JAVA w przeglądarce.

znak zapytania aktywny punkt - umożliwia po kliknieciu przejście do kolejnej sceny spaceru. Po najechaniu na aktywny punkt pojawi się skrócona nazwa sceny, do której prowadzi.
przybliż zbliżenie - pozwala przybliżyć oglądaną scenę.
oddal oddalenie - pozwala oddalic oglądaną scenę.
hotspoty pokaż / ukryj hotspoty - włącza i wyłącza prezentowanie aktywnych punktów na panoramie.
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg