ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze - na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Głównym celem projektu było zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych, które do 1991 roku były miejscem stacjonowania jednostki Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, a od 1999 roku stanowią własność samorządu powiatu. Przekształcenie terenów koszarowych w miejsce rekreacji i wypoczynku istotnie podniosło ich walory użytkowe i estetyczne, a także przyczyniło się do wzrostu atrakcyjności otoczenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze. Funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa tego miejsca odpowiada na zapotrzebowanie mieszkańców tej części miasta oraz doskonale wpisuje się w cele realizowane przez jednostkę organizacyjną Powiatu Jaworskiego, kształcącą dzieci niepełnosprawne, wzbogacając jej ofertę edukacyjną i wychowawczą.

         Dzięki realizacji tego projektu, sfinansowanego przy znacznym udziale środków Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu powiatu, powstał nowoczesny i funkcjonalny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, na który składają się: wielofunkcyjne boiska sportowe, utwardzone alejki parkowe z szachami ogrodowymi, deptaki i ścieżki obsadzone zielenią, z ławkami, stojakami na rowery i koszami na śmieci, z małą architekturą obejmującą pergolę. Cały teren został ogrodzony i wyposażony w estetyczne oświetlenie, dopasowane do funkcji obiektu. W ten sposób samorząd Powiatu Jaworskiego stworzył miejsce stanowiące atrakcyjną wizytówkę miasta i powiatu, zachęcające do aktywnego wypoczynku i warte częstego odwiedzania.

         W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w części rekreacyjnej kompleksu został zainstalowany system monitoringu wizyjnego. Obiekt zaprojektowano i wykonano z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych: alejki i deptaki pozbawione są barier w postaci wysokich krawężników oraz schodków.

 

Całkowita wartość - 839 859,99 zł

Kwota dofinansowania z UE - 713 041,13 zł (85% wartości zadania)

Termin realizacji: 2009 - 2010 r.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

oraz z budżetu Powiatu Jaworskiego

 

 

POWRÓT
Lokalizacja panoram
Pomoc

Po ustawieniu kursora myszy na obrazie oglądanej panoramy i przyciśnięciu lewego klawisza myszy - możliwe jest sterowanie kierunkiem obrotu widoku. Do poprawnego działania niezbędna jest włączona obsługa apletów JAVA w przeglądarce.

znak zapytania aktywny punkt - umożliwia po kliknieciu przejście do kolejnej sceny spaceru. Po najechaniu na aktywny punkt pojawi się skrócona nazwa sceny, do której prowadzi.
przybliż zbliżenie - pozwala przybliżyć oglądaną scenę.
oddal oddalenie - pozwala oddalic oglądaną scenę.
hotspoty pokaż / ukryj hotspoty - włącza i wyłącza prezentowanie aktywnych punktów na panoramie.
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg