ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2829D Bolków-Gorzanowice o łącznej długości 3,03 km, etap I, II i III - inne ujęcie

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Odbudowa drogi powiatowej nr 2829 D Gorzanowice - Bolków 

(o łącznej długości 3,03 km) , etap I, II i III.

 

Wkład własny powiatu: 287.000 zł

Dotacja z MSWiA: 208.500 zł

Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (TFOGR): 183.600 zł

Inwestycja podzielono na 3 etapy. Obejmowała ona wykonanie jedni o szerokości 3,5 m wraz odwodnieniem i utwardzeniem pobocza, na łącznej długości 3,03 km.

 

(dł. 1,200 km.) - ETAP I

Okres realizacji inwestycji:  VII - IX 2007 r.

Całkowity koszt inwestycji: 230 000 zł.

Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 170 000 zł.

 

KOSZTY etap II

Całkowita wartość zadania: 74.580,31 zł

w tym:

- dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administacji - 38 500,00 zł (51,62%),

- dotacja z Terenowego Funduszu rozwoju Gruntów Rolnych - 36 000,00 zł (48,27%),

- Wkład własny Powiatu Jaworskiego 80,31 zł (0,11%)

 

Koszty etap III

Całkowita wartość zadania: 374 429,99

w tym:

- dotacja z Terenowego Funduszu rozwoju Gruntów Rolnych - 147 600,00 (39,42%)

- Wkład własny Powiatu Jaworskiego - 226 829,99 (60,58%)

Termin realizacji: 2008 r.

 

 

 

 

POWRÓT
Lokalizacja panoram
Pomoc

Po ustawieniu kursora myszy na obrazie oglądanej panoramy i przyciśnięciu lewego klawisza myszy - możliwe jest sterowanie kierunkiem obrotu widoku. Do poprawnego działania niezbędna jest włączona obsługa apletów JAVA w przeglądarce.

znak zapytania aktywny punkt - umożliwia po kliknieciu przejście do kolejnej sceny spaceru. Po najechaniu na aktywny punkt pojawi się skrócona nazwa sceny, do której prowadzi.
przybliż zbliżenie - pozwala przybliżyć oglądaną scenę.
oddal oddalenie - pozwala oddalic oglądaną scenę.
hotspoty pokaż / ukryj hotspoty - włącza i wyłącza prezentowanie aktywnych punktów na panoramie.
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg